In cat timp se poate ataca donatia

Atacarea unei donații este un proces legal complex care poate avea consecințe semnificative asupra părților implicate și asupra bunurilor transferate. Legea oferă anumite termene și condiții prin care o donație poate fi contestată sau atacată în instanță.

Potrivit legislației românești, există anumite motive și condiții prin care o donație poate fi contestată în instanță. Unul dintre motivele comune pentru atacarea unei donații în România este lipsa consimțământului sau vicierea consimțământului. Acest lucru poate include influența excesivă, fraudă, amenințare sau incapacitatea donatorului de a înțelege pe deplin consecințele donației.

În plus, pot exista și alte motive pentru contestarea unei donații în România, cum ar fi neconformitatea formei legale cerute de lege sau lipsa de intentie de a face o donație validă.

Beneficiarii legali pot, de asemenea, să conteste o donație în România în temeiul unor legi speciale care protejează drepturile lor în cazul unei donații disputate sau contestate.

Limita de timp pentru atacarea unei donații

Conform legislației românești, termenul în care o donație poate fi contestată sau atacată în instanță poate varia. În general, acest termen este de trei ani de la data donației, conform prevederilor Codului Civil.

Cu toate acestea, există circumstanțe care pot prelungi sau pot suspenda termenul de prescripție, cum ar fi descoperirea ulterioară a viciilor sau fraudelor care au afectat donația, incapacitatea de a acționa în instanță din motive de forță majoră sau incapacitatea de a obține informații relevante pentru atacarea donației.

Este important ca persoanele implicate într-o dispută referitoare la o donație să caute sfatul și asistența legală a unui avocat specializat în dreptul civil și succesorat. Un avocat competent poate oferi o evaluare detaliată a situației juridice, poate oferi consiliere cu privire la opțiunile disponibile și poate ajuta clienții prin procesul de atacare a unei donații conform legii aplicabile.

Termenul de prescripție

Termenul de prescripție pentru acțiunile în anulare sau revizuire a donației variază în funcție de natura viciului care afectează actul juridic:

Acțiuni în anulare:

 • Donație simulată: 3 ani de la data donației.
 • Donație făcută sub influența dolului: 3 ani de la data când donatorul a cunoscut dolul.
 • Donație făcută sub influența violenței: 1 an de la data încetării violenței.
 • Donație făcută de o persoană lipsită de discernământ: 5 ani de la data dobândirii capacității de exercițiu a drepturilor civile.

2. Acțiuni în revizuire:

 • Donație făcută cu ingratitudine: 1 an de la data când donatorul a cunoscut fapta de ingratitudine.
 • Donație făcută pentru o cauză ilicită: 5 ani de la data donației.

3. Termene speciale:

 • Donație făcută în frauda creditorilor: 5 ani de la data la care creditorul a cunoscut actul fraudulos.
 • Donație făcută de un soț către celălalt soț în timpul căsătoriei: 1 an de la data desfacerii căsătoriei.

Exemple concrete

 • Exemplu 1: Un donator a fost convins de către beneficiar să facă o donație prin promisiunea mincinoasă a unui avantaj. Beneficiarul are la dispoziție 3 ani de la data la care a aflat de minciună pentru a anula donația.
 • Exemplu 2: Un soț a făcut o donație către celălalt soț în timpul căsătoriei, cu intenția de a prejudicia creditorii săi. Creditorii pot ataca donația în termen de 5 ani de la data la care au aflat de actul fraudulos.

Aspecte importante în dreptul civil

În cadrul procesului de atacare a unei donații, este important să se țină cont de faptul că termenele de prescripție pot fi supuse unor circumstanțe care le pot suspenda sau întrerupe conform prevederilor legale în vigoare.

Aceste circumstanțe sunt stabilite de legislație și pot include situații precum absența părților implicate în proces, intervenția unei instanțe competente, sau alte motive recunoscute de lege.

Acțiunile legate de anularea sau revizuirea unei donații pot fi inițiate doar de către donator sau de către moștenitorii săi legali, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Aceste acțiuni pot viza diverse motive, cum ar fi viciile de consimțământ, fraudarea sau lipsa de intenție validă.

Intrebări frecvente

Donatia se poate vinde?

Donația se poate vinde în România, cu anumite restricții impuse de Codul Civil.
1. Tipuri de donații:

 • Donație cu sarcină: Donatorul poate impune obligații beneficiarului, inclusiv interdicția de a vinde bunul donat.
 • Donație sub condiție: Transferul proprietății depinde de îndeplinirea unei condiții, cum ar fi neînstrăinarea bunului pentru o anumită perioadă.
 • Donație simplă: Beneficiarul are libertatea de a dispune de bunul donat, inclusiv de a-l vinde.

2. Respectarea voinței donatorului:

 • Este necesar să se respecte voința donatorului, exprimată în contractul de donație.
 • Dacă donația este cu sarcină sau sub condiție, beneficiarul nu poate vinde bunul contrar voinței donatorului.
 • Nerespectarea obligațiilor poate duce la anularea donației și recuperarea bunului de către donator.

Cine poate ataca donatia?

Persoanele care au dreptul să atace o donație în conformitate cu prevederile Codului Civil din România sunt diverse și pot include, printre altele, creditorii donatorului, moștenitorii rezervatari, donatorul însuși și alte persoane în anumite circumstanțe specifice.

Creditorii donatorului au dreptul să atace o donație în situația în care aceasta le prejudiciază drepturile de a-și recupera creanțele conform articolului 1391 din Codul Civil.

Moștenitorii rezervatari au și ei dreptul să atace o donație dacă aceasta le reduce rezerva legală conform articolului 1110 din Codul Civil.

De asemenea, donatorul poate ataca o donație pentru ingratitudine conform articolului 1.026 din Codul Civil, dacă beneficiarul săvârșește o faptă gravă împotriva sa.

Alte persoane pot ataca donația în circumstanțe specifice, cum ar fi în caz de simulație, dol sau vicii de consimțământ, conform prevederilor legale aplicabile.

Este important ca orice acțiune privind atacarea unei donații să fie întreprinsă în conformitate cu termenele și procedurile legale stabilite, iar consultarea cu un avocat specializat în dreptul civil este recomandată pentru a asigura respectarea tuturor aspectelor legale relevante în această privință.

Donatia de la parinti se imparte cu sotul?

Nu, donația primită de la părinți nu se împarte cu soțul în România. Donația de la părinți se poate împărți cu soțul, dar doar dacă există o clauză specifică în contractul de donație care prevede acest aspect. Bunurile dobândite prin donație intră în patrimoniul personal al beneficiarului.

Donatia se imparte la divort?

În general, donația nu se împarte la divorț în România. Bunurile dobândite prin donație în timpul căsătoriei rămân bunuri proprii ale beneficiarului, chiar dacă donatorul este soțul/soția.
Excepții:

 • Donația cu clauză de stipulație pentru sine: Dacă donatorul a stipulat în contractul de donație că bunul donat să între în patrimoniul personal al soțului beneficiar, bunul va fi inclus în masă bunurilor comune și va fi supus partajului la divorț.
 • Donația deghizată: Dacă donația către un soț este făcută cu scopul de a ascunde un avantaj patrimonial pentru celălalt soț, donația poate fi considerată deghizată și bunul donat va fi inclus în masă bunurilor comune.
 • Revocarea donației: Dacă donația a fost revocată înainte de divorț, bunul donat va ieși din patrimoniul beneficiarului și nu va fi supus partajului.
Informațiile prezentate în acest articol au un caracter general și nu pot fi considerate ca o consultație juridică specifică. Este recomandat să consultați un avocat pentru a vă analiza situația concretă și a vă oferi o opinie juridică avizată.